English below

Hoi! Mijn naam is Jelle, ik studeer Industrieel Product Ontwerpen aan Saxion in Enschede. Verder ben ik bijna 2,5 jaar werkzaam in het FabLab als student-assistent. Mijn keuze om hier te werken komt niet uit de lucht vallen. Vanaf dat ik jong ben vind ik techniek al heel interessant, ik sloopte oude apparaten uit elkaar, knutselde veel en had natuurlijk een hele verzameling aan LEGO. In het FabLab aan de slag gaan voelt voor mij ook een beetje als knutselen voor “grote mensen”.

Naast werken, studeren en sporten heb ik allerlei hobby’s. Eigenlijk altijd te veel. Fotografie vind ik leuk en ik maak zo nu en dan ontwerpen voor t-shirts. Deze ontwerpen bedruk ik zelf op kleding. De ontwerpen zijn wel anders dan die je in de winkel vindt. Ik werk met folies die in het zonlicht veranderen van kleur of juist oplichten in het donker. Veel hiervan doe ik op mijn studentenkamer, maar het FabLab zorgt ervoor dat ik nog meer mogelijkheden heb. Er staat een Print & Cut machine die foto’s afdrukt en een hittepers waarmee de ontwerpen op de stof worden gedrukt.

Tijd als student-assistent

 Het FabLab kun je zien als een digitale werkplaats. Bij ons kun je met een idee komen dat je hebt uitgewerkt in welk 2D of 3D programma dan ook. We zijn er niet jouw idee te maken, maar laten je zien hoe de machines werken en geven je tips. Soms vergt dat wat creativiteit, je kunt je voorstellen dat niet iedereen met de perfecte ontwerpen bij ons binnenstapt. Gelukkig is dat niet erg en weten wij hoe de machines werken en wat de mogelijkheden zijn. 

Toen in 2,5 jaar geleden begon wist ik hooguit hoe ik een 3D printje moest aanzetten. Door de aanmoediging die je krijgt als je hier werkt om aan de slag te gaan met de machines heb ik veel geleerd. Het is belangrijk dat je met de machines kunt omgaan en dit aan anderen kan uitleggen. Om dit te leren kun je het beste zelf aan de slag gaan. Dit gaat niet altijd vanzelf, zelfs machines hebben soms een eigen wil. Gelukkig kun je altijd iemand uit het team vragen om te helpen. 

Tijdens mijn studie Industrieel Product Ontwerpen leren we “het ontwerpproces”, hierbij hoort ook het maken van prototypes of modellen. In het FabLab kun je aan de slag met 3D-printers, lasersnijders, de UV-printer, CNC-frees en nog veel meer. Bijna al het studeren doe je op je laptop, maar als ik mijn 3D model tot iets tastbaars kan maken geeft dat veel voldoening en motivatie. Je bent praktisch bezig en je komt verbeteringen tegen in je model die je op je laptopscherm niet had kunnen zien. Uit de comfort zone stappen.

Uit de comfort zone stappen

Aan het einde van dit schooljaar neem ik afscheid als medewerker. Ik ga stagelopen en afstuderen. Ik wil graag meer van de wereld zien en met nieuwe mensen in contact komen. Een beetje uit de “comfort zone” wordt mijn doel. Laatst heb ik meegedaan met een Hackathon in Leuven, België. In een team van 60 internationale studenten werkten we aan een oplossing om het vinden van een baan leuker te maken en bedrijven te helpen de juiste personen te vinden. Dit event duurde 36 uur waarvan ik 2 uurtjes heb geslapen. Best pittig dus, maar vooral heel leerzaam en nieuwe vrienden gemaakt. 

Het is zeker dat ik nog eens terugkom in het FabLab voor een eigen project of om een nieuwe machine te testen. Als je ooit al iets hebt willen maken kan ik je alleen maar adviseren eens langs te komen! Ook zonder ervaring met techniek kunnen we je op weg helpen. Je eigen idee tot iets tastbaars maken is heel leerzaam, maar vooral ontzettend gaaf om te doen.

Hello! My name is Jelle, and I’m studying Industrial Product Design at Saxion in Enschede. Additionally, I’ve been working as a student assistant at the FabLab for almost 2.5 years. My choice to work here didn’t come out of nowhere. Ever since I was young, I’ve found technology very intriguing. I used to disassemble old appliances, tinker a lot, and, of course, had quite a collection of LEGO. Working in the FabLab feels a bit like tinkering for “grown-ups” to me.
In addition to working, studying, and exercising, I have various hobbies—usually too many, to be honest. I enjoy photography and occasionally create designs for t-shirts. I even print these designs onto clothing myself. The designs I create are quite different from what you typically find in stores. I work with foils that change color in sunlight or glow in the dark. Much of this work happens in my student room, but having access to the FabLab provides me with even more possibilities. There’s a Print & Cut machine for printing photos and a heat press for transferring designs onto fabric.

Time as student-assistent

The FabLab can be seen as a digital workshop. Here, you can come with an idea that you’ve developed in any 2D or 3D program. We’re not here to make your idea for you, but rather to show you how the machines work and provide you with tips. Sometimes, this requires a bit of creativity. Not everyone walks in with perfect designs, and that’s okay. We understand how the machines work and what the possibilities are.

When I started here 2.5 years ago, I barely knew how to start a 3D print. But through the encouragement you receive while working here to experiment with the machines, I’ve learned a lot. It’s essential to be able to operate the machines and explain this to others. The best way to learn this is by getting hands-on experience. It doesn’t always come naturally; even machines have a mind of their own. Fortunately, you can always ask someone from the team for help.

During my studies in Industrial Product Design, we learn about “the design process,” which includes making prototypes or models. In the FabLab, you can work with 3D printers, laser cutters, the UV printer, CNC mills, and much more. Although most studying is done on your laptop, being able to turn my 3D model into something tangible is incredibly satisfying and motivating. You’re actively engaged, encountering improvements in your model that you wouldn’t have seen on your laptop screen. It’s about stepping out of your comfort zone.

Stepping out of the comfort zone

At the end of this school year, I’ll be saying goodbye as an employee. I’ll be starting my internship and working on my graduation project. I want to see more of the world and connect with new people. Stepping a bit out of my comfort zone is my goal. Recently, I participated in a Hackathon in Leuven, Belgium. In a team of 60 international students, we worked on a solution to make job searching more enjoyable and help companies find the right candidates. This event lasted for 36 hours, during which I only slept for about 2 hours. It was quite challenging, but incredibly rewarding, and I made some new friends.

It’s certain that I’ll come back to the FabLab for my own projects or to try out a new machine. If you’ve ever wanted to create something, I can only advise you to come by! Even without experience in technology, we can help you get started. Turning your own idea into something tangible is very educational, but above all, it’s incredibly fun to do.