… van milieuprobleem naar een gerecyclede 3D print!

Enschede – In samenwerking met FabLab Flevoland en de Makerz Coöperatie gaat Saxion FabLab Enschede het ‘Project Zwerfafval’ op 15, 22, en 23 juni ten uitvoering brengen bij de Enschedese Schoolvereniging (ESV). Ruim 120 scholieren van de ESV worden tijdens dit project spelenderwijs geïnformeerd over het probleem en de gevolgen van plastic zwerfafval in het milieu, en specifiek in de oceanen. Daarnaast gaan de scholieren tijdens dit project zelf hun verzamelde plastic afval recyclen tot een 3D print.

Over het Project Zwerfafval
Plastic zwerfafval in het milieu, en met name in de oceanen, is een groeiend probleem. Om de bewustwording onder scholieren van het basisonderwijs (groep 5 – 8) over het probleem en de gevolgen van plastic zwerfafval in het milieu (en specifiek in de oceanen) te vergroten is ‘Project Zwerfafval’ in het leven geroepen. Daarnaast wordt de scholieren uitgelegd dat plastic zwerfafval uitstekend te benutten is voor recycling en dus in essentie kan worden beschouwd als een tijdelijke opslag van grondstof voor het produceren van andere producten.

Het project bestaat uit 2 onderdelen. Allereerst krijgen de scholieren op woensdag 15 juni een inleidende les over het milieuprobleem met als onderwerp ‘Plastic soep in onze oceanen’. Daarnaast is er op woensdag 22 juni en donderdag 23 juni ook een doe-activiteit, waarin het recycling proces van plastic zwerfafval wordt gesimuleerd.

Onderdeel 1 – Inleidende les ‘Plastic Soep’
Tijdens de inleidende les ‘Plastic Soep’ maken de scholieren kennis met het milieuvraagstuk dat in onze zeeën en oceanen steeds meer plastic afval drijft. De scholieren worden zich hierdoor bewust van het feit dat deze ernstige milieuverontreiniging grote gevolgen heeft voor de mensheid, zeedieren en al het overige leven op aarde. Naast de bewustwording onder de scholieren over de milieuconsequenties van plastic zwerfafval, worden ze uitgedaagd om ideeën te bedenken hoe dit vraagstuk en milieuprobleem volgens hen opgelost kan worden.

Zelfs rapper Typhoon heeft een speciale rap gemaakt over de milieuproblematiek rondom het plastic zwerfafval. Check ‘m hier:

Onderdeel 2 – Van plastic afval naar grondstof voor de 3D printer
Het tweede onderdeel van het Project Zwerfafval is een doe-activiteit, waarin de scholieren het recyclingproces van plastic zwerfafval gaan simuleren en uitvoeren, met als resultaat dat ze hun eigen grondstof hebben gemaakt voor hun 3D print. Om dit te kunnen realiseren, verzamelen de scholieren allereerst onder begeleiding van hun leerkracht zo veel mogelijk (verschillende soorten) plastic zwerfafval. Vervolgens doorlopen de scholieren met behulp van 6 verschillende werkstations het recyclingproces, waarbij op elk werkstation een andere opdracht wordt uitgevoerd:

Werkstation 1 – Determineren/scheiden van verschillende verzamelde soorten plastics;
Werkstation 2 – Knippen, schoonmaken en drogen van het plastic;
Werkstation 3 – Vermalen (shredderen) van het plastic;
Werkstation 4 – Extruderen: het vermaalde plastic verhitten en omzetten naar een draad voor 3D printer;
Werkstation 5 – Ontwerpen van eigen naamontwerp in het programma ‘Doodle 3D’, waarna scholieren zelf hun ontwerp 3D printen met het door hen verzamelde plastic;
Werkstation 6 – Afsluitende quiz met vragen over het recyclingproces en het gevolg van ‘Plastic Soep’ voor het milieu.

Nadat de scholieren alle bovengenoemde werkstations hebben doorlopen, hebben zij van hun eigen verzamelde plastic een eigen 3D print gemaakt van hun naam die zij vervolgens mee naar huis mogen nemen. Door middel van het visualiseren van het recycleproces van plastic afval willen de betrokken partijen een positieve bijdrage leveren aan het creëren van bewustzijn onder scholieren dat plastic niet wordt gezien als afval, maar als grondstof voor het maken van een nieuw idee of product.

Bekijk hieronder een filmpje waarin te zien is hoe plastic vermalen wordt tot kleine stukjes.

Samenwerking
Het Project Zwerfafval was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met verschillende partijen. Het lesmateriaal en de machines zijn al eerder ontwikkeld door stichting FabLab Flevoland, het Leer- en Ontdekcentrum Techniek in Zeewolde en het Perpetual Plastic Project in Rotterdam.
In Enschede was het project niet realiseerbaar geweest zonder de goede samenwerking tussen deGemeente Enschede, de ESV en Saxion FabLab Enschede. Saxion FabLab Enschede en FabLab Flevoland behoren beide tot het netwerk van FabLab Benelux.