Skip to main content

Het Saxion FabLab heeft op woensdag 14 maart opnieuw een geslaagd project gedraaid, deze keer op de OBS Glanerbrug Zuid. De leerlingen hebben de Minifabriek met veel enthousiasme ontvangen!

De Minifabriek bestaat uit een introductie en dialoog over problematiek (plastic soup) en kansen van plastic zwerfafval recylcen. Daarnaast een doe-les: doorlopen van de “mini-plastic-recylce fabriek”, incl 3D print station in de klas.

Verder kreeg de school een NL-schoon pakket, met o.a. 20 diploma’s voor de leerlingen. Bedankt OBS Glanerbrug, bedankt gemeente Enschede, en bedankt FabLab medewerkers en vrijwilligers. Op naar het volgende project!