Strukton Systems B.V. (Hengelo) helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en gebouwen door de toepassing van specialistische technieken. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt.

De samenwerking met Saxion FabLab Enschede
Samen met Saxion FabLab Enschede is Strukton op zoek gegaan naar geschikte manieren om een component voor een sensor te construeren. Het concept is binnen 24 uur tijd uitgewerkt tot een 3D-geprint prototype. Er was een mooie klik tussen iemand met kennis van tekenen en modelleren en iemand die de toepassing goed kon inschatten. Het concept dat daaruit ontstond is geschetst en uitgewerkt. Vervolgens zijn er twee modellen in verschillende buigtoestanden 3D-geprint in de Objet30 Scholar. Op die manier konden alle situaties, waarvoor het uiteindelijke prototype dient, worden bekeken en getest. Uiteindelijk bleek het prototype een prima uitgangspunt om elders te produceren uit flexibeler materiaal.

screendump-1-strukton_transparant-back