Samen met de Engineers (Marel) en onderzoekers (Saxion) is er in het Fablab van Saxion (Enschede) aan de sessie deelgenomen. De eerste sessie stond in het teken van de kennismaking tussen het FABLAB (fabricage laboratorium) en het Lectoraat Industrial Design vanuit Saxion en Marel.

Er is begonnen met het verkennen van een praktijkprobleem, namelijk het meten van speling in de assen van de robots die onderdeel zijn van de slachtlijnen.
Service engineers van Marel wilden graag te weten komen wanneer een as preventief moet worden vervangen. Hiervoor zijn metingen nodig om te zien hoe de speling zich gedurende het gebruik (onder verschillende omstandigheden) ontwikkelt, en bij welke waarde een as echt kapot gaat. Door samen te brainstormen, steeds weer terug te gaan naar de oorsprong van het praktijkprobleem en veel kennis te delen, hebben we 3 methodes besproken. Het was een mooie dialoog met input vanuit verschillende vakgebieden en perspectieven. Dit gaf een inspirerende dynamiek in de sessie. Volgens de Design Thinking Methode is geen van de methoden op zichzelf voldoende om betrouwbaar te meten en een voorspelling te doen. Er moeten minsten 2 methoden worden uitgevoerd en ter validatie met elkaar worden vergeleken.

De betrokken engineers veranderden gaandeweg van rol, ze vervullen samen met het lectoraat en Fablab de rol van onderzoekers/ontwerpers. We konden en kunnen zoveel van elkaar leren. De praktijk brengen we binnen het onderwijs en het onderwijs denkt mee met oplossingen voor het bedrijfsleven! Wat je ook doet, laten we vooral samen kennis blijven delen, creatief, innovatief en breed blijven denken. De praktische toepassing komt daarna vaak uit een verrassende hoek!

Learning & Development Marel, Ellen van den Bosch

Marketing & new business FabLab, Dorien Schutten