Skip to main content

Open oproep: samenwerking met Saxion FabLab en Trotec laser B.V. Oud Ambacht? Nieuw leven!

Saxion FabLab Enschede werkt samen met Trotec Laser B.V. aan een onderzoek voor een “Duurzame toekomst van Het Ambacht”. Ondanks het verdwijnen van veel beroepen de laatste decennia is vakwerk nog springlevend en is het belangrijk om dit goed te bewaren en door te geven aan toekomstige generaties. Bovendien bewaren we hiermee een belangrijk deel van ons (immaterieel) cultureel erfgoed.

We nodigen ambachtsbeoefenaars, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis. Om zo samen met het Saxion Fablab, onderdeel van het Saxion onderzoekslectoraat Industrial Design en Trotec laser B.V. te onderzoeken wat de mogelijkheden van nieuwe, innovatieve additive manufacturing methodes kunnen betekenen voor de toekomst van een traditioneel beroep of ambacht. De wijze waarop we hierdoor het vak toekomstbestendiger, sneller en efficiënter kunnen maken en het ontwikkelen van ‘eigentijds gebruik van ambachten’ is een belangrijk focuspunt.

Met deze oproep faciliteren we projecten waarin de verbinding tussen ambacht en ontwerp centraal staat en die kunnen leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht.

Indienen aanvraag
Aanvragen voor projecten kunnen tot en met 1 september 2023 worden ingediend via: fablab@saxion.nl
De aanvraag bestaat uit:
1. Een projectplan (max. 3 pagina’s in woord en beeld, pdf op A4-formaat) waarin in
ieder geval is opgenomen:
* Een heldere, beknopte omschrijving van het Ambacht. Geef aan
om welk ambacht, techniek of productiewijze het gaat en hoe de gangbare werkwijzen verlopen;

2. Beknopte CV’s van de ontwerper / de ambachtsbeoefenaar (max. 2 pagina’s A4 in
pdf);
3. Portfolio’s van ambachtsbeoefenaar (in totaal max. 15 pagina’s
A4 in pdf);
4. Een digitaal uittreksel van de Kamer van Koophandel (max. 12
maanden oud);