Skip to main content

In het voorjaar van 2022 werden we benaderd door een lid van SHSEL. De SHSEL houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de gehele gemeente Enschede; daarin begrepen de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo.

Zij kwamen specifiek bij ons met de vraag voor een mal voor een markesteen om de gemeentegrens tussen Enschede en Lonneker aan te geven. De oneven zijde van deze grens hoorde bij de marke Usselo (later gemeente Lonneker) en de even zijde bij de Esmarke (later gemeente Enschede).

Ter hoogte van huisnummer 202 heeft een markesteen gestaan. Omdat dit op een trottoir is, is het niet mogelijk hier een replica te plaatsen. Daarom hebben wij een tegel gemaakt die de locatie aanduidt. Ditzelfde geldt voor Haaksbergerstraat 320 waar dezelfde markegrens de huidige weg kruist.

De tegels zijn gelegd op 8 april jl. en laten het logo van de Stichting Historische Soci√ęteit Enschede Lonneker zien. De tegels zijn gemaakt met een mal van het FabLab (Saxion) in Enschede.