Skip to main content

Van het CVB kregen wij de opdracht voor het maken van een aansprekend vormgegeven item dat ze kunnen gebruiken bij hun idee-vorming sessies. Dit resulteerde in deze 3D geprinte buste met verlichting!

In de maanden februari tot en met mei sprak het College van Bestuur met studenten, medewerkers, het werkveld, Koepel Overleg Studenten Saxion (KOSS), de Raad van Toezicht en de Centrale Medezeggenschapsraad over de strategische koers van Saxion voor de komende jaren.

Het waren 20 sessies met in totaal zo’n 450 medewerkers en studenten Ook op het CEO-Event van 4 maart was de strategische koers onderwerp van gesprek. Het College deelde hier de strategische lijnen en haalde reacties op van CEO’s uit het regionale bedrijfsleven, van overheden en instellingen. Vanzelfsprekend is ook met de Centrale Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en de Saxion directeuren gesproken. Op jouwidee@saxion.nl kwamen 30 reacties en ideeën binnen.

Het College van Bestuur heeft de bijeenkomsten als verrijkend en inspirerend ervaren. CvB-voorzitter Anka Mulder: “De reacties van de deelnemers waren positief en enthousiast. We hebben alle opmerkingen, ideeën en reacties verzameld en dit heeft geleid tot aanscherping van het strategisch plan.”