Skip to main content

In het najaar van 2018 zijn Anika Franke en Elise Leusink gestart met de denktank ‘Enschede Eigen Ruimte’. De gedachte achter deze denktank is dat de nieuwe Enschedese bewoner vanaf het begin mee wil ontwerpen, besluiten en werken aan zijn omgeving, zijn thuis en daarmee al doende zichzelf vormt. Duurzaamheid en gesloten kringlopen staan hoog op de agenda. Bewoners willen een kleine ‘afdruk’ achterlaten met een blik op de toekomst, ze zijn zich bewust van de niet recyclebare, vervuilende hedendaagse methoden en willen verandering. Wat verandert dit bewustzijn aan het woon-concept van de toekomst?

In aansluiting neemt Saxion FabLab het woon-concept van de toekomst onder de loep vanuit het technische aspect. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er? Hoe maken we gebruik van algoritmen en nieuwe software en ontwerpprogramma’s om tot nieuwe ontwerpen en inzichten te komen? Wat betekent dit voor de totstandkoming van nieuwe woonconcepten: is hierbij de machine bepalend of dienend? Welke invloed heeft de techniek op ons en op het werk dat we maken?

Het FabLab geeft een lezing over welke mogelijkheden de nieuwe technieken bieden
aan hedendaagse makers en ontwerpers. Kernthema’s daarbij zijn: nieuwe mogelijkheden in techniek en materialen, toekomstvisie, parametrisch ontwerpen, meer vormvrijheid en efficiënter gebruik van ruimte, materiaal, licht, warmte etc. Een interactieve lezing van Steven Dorrestijn (verbonden aan Saxion Ethiek & Technologie) over de impact van een veranderend wereldbeeld legt de verbinding tussen de verschillende visies op het wonen in de toekomst. Tevens wordt er een beeld geschetst van zowel toekomst als verleden en worden er voorbeelden genoemd van successen en mislukkingen van een ‘ideale samenleving’. De avond wordt afgesloten met een kritisch filosofische discussie. Hoe ideaal zijn nieuwe woonvormen nou eigenlijk?


Datum: woensdag 24 april 2019
Tijd: 19:00 – 21:30 uur (18:45 uur inloop)
Locatie: Saxion FabLab Enschede, Van Galenstraat 20, Enschede
Deelname: gratis, maximaal 50 deelnemers