Skip to main content

Op woensdagavond 10 januari vond  in het World Trade Centre Twente in Hengelo de informele overdracht van ‘Agenda voor Twente’ plaats. Agenda voor Twente is een investeringsprogramma dat door o.a. de veertien gemeenten van Regio Twente en de Twente Board ontwikkeld is. In de agenda staat beschreven hoe betrokken partijen kunnen investeren in de toekomst van de regio.

Sterke regio
Regio Twente is technologische sterk en biedt een mooie woon-, werk-, en leefomgeving. “Daarmee heeft Twente de basis om zich economisch duurzaam te ontwikkelen als mondiaal speler van formaat, behorend tot de technologische top van Europa”, zoals beschreven in het definitieve concept van het investeringsprogramma.

Motor van vooruitgang
De betrokken partners streven naar het vergroten van de werkgelegenheid door de toepassing van technische kennis en nieuwe technologie.  Deze agenda kan het beste worden omschreven als een ‘motor’ – de projecten en initiatieven die erin beschreven staan zullen leiden tot een  technologische topregio die zich duurzaam blijft ontwikkelen.

Herkenningsteken
Ter gelegenheid van de agenda ontwikkelden wij een herkenningsteken. Juist omdat deze agenda de motor vormt van een duurzame, technologische topregio, hebben wij deze motor nagemaakt. De motor bestaat uit vier afzonderlijke motorblokken, die elk een van de speerpunten van de Agenda vertegenwoordigen:

  • Stuwende techniek en ondernemerschap;
  • Toptalent en mondiale bedrijvigheid;
  • Arbeidsmarkt in balans;
  • Aantrekkelijke en bereikbare regio.

                     

Symbolische overdracht
Bij de overdracht waren de leden van de bestuurscommissie AvT en de Twente Board aanwezig. De Bestuurscommissie AvT droeg de coördinatie van het plan over aan de Sturingscommissie AvT. In deze bijeenkomst werden de wederzijdse verwachtingen doorgesproken. Ook werd een toelichting gegeven op projecten en initiatieven, en werd een korte vooruitblik op 2018 gegeven door Geert Braaksma, voorzitter van de Twente Board.

Presentatie FabLab
Sebastiaan Moes, technisch coördinator bij FabLab Enschede, werd uitgenodigd om in vijf minuten het maakproces van het herkenningsteken te presenteren. De motorblokken zijn ge-3D-print en de speerpunten werden erop gegraveerd met de lasersnijder. Sebastiaan deelde ook zijn visie op het belang van vakmanschap in technologische maakprocessen. “Machines krijgen steeds meer functionaliteiten, maar er zal altijd een vakkundig iemand nodig zijn om het proces te beheren”, aldus Sebastiaan.

Meer weten?
Voor meer informatie over Agenda Voor Twente, kunt u hier klikken.

Partners
Agenda voor Twente is ontwikkeld op initiatief van de veertien Twentse gemeenten en Twente Board. Verscheidene partners in het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en samenwerkende overheden, waaronder Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen, zijn ook betrokken bij dit initiatief.