Skip to main content

Op donderdag 14 december liet FabLab Enschede in het kader van project ‘Plastic Zwerfafval’ leerlingen van basisschool de Kiem kennismaken verschillende soorten plastic en de recycling daarvan. Het project ‘Plastic Zwerfafval’ is erop gericht om basisschoolleerlingen te informeren over de gevolgen van plastic zwerfafval (voornamelijk de oceanen). Om dit probleem op te lossen leren ze spelenderwijs nieuwe toepassingen te vinden voor plastic restafval. 

      
Leerlingen recyclen zelf plastic onder begeleiding van vrijwilligers van het FabLab!

Hands-on recyclen!
Ruben Timmers en een aantal vrijwilligers van het FabLab bezochten basisschool de Kiem met een aantal hand-extrudors, hiermee kun je het kunstof per soort versnipperen en dan weer omsmelten om het her te gebruiken. Het was voor de leerlingen een hele belevenis; de leerlingen verzamelden plastic ‘zwerfafval’ en sorteerden dit op bruikbaarheid. Dit plastic restafval werd vervolgens door de leerlingen zelf verwerkt tot lange slierten, waarmee bijvoorbeeld ge-3D-print kon worden. Als klap op de vuurpijl mochten ze zelf een woord of een kort zinnetje 3D-printen.

 

 

 

 

 

 

 

Kennis maken met techniek
Projecten als dit stellen basisschoolleerlingen in staat om op jonge leeftijd een attitude te vormen tegenover techniek. Dit helpt hen op latere leeftijd een weloverwogen profielkeuze te maken als ze naar de middelbare school gaan. Hopelijk leidt dit tot meer technisch personeel in de toekomst. Wij zijn in ieder geval blij om aan dit project bijgedragen te kunnen hebben!

Voor meer informatie over het project Zwerfafval, kijk hier.