Skip to main content

Kunstgras recycling, is dat mogelijk?

Saxion FabLab is onderdeel van het Saxion onderzoekslectoraat Industrial Design. Samen met hen en een team van onderzoekers, industrieel ontwerpers en andere experts zoeken we samenwerking met het MKB om onderzoeksvragen uit het werkveld op te halen. Zo kunnen wij als FabLab & lectoraat ID een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, het vergroten van duurzaamheid en participeren in lokale projecten en omgeving.

Saxion FabLab  is momenteel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van het recyclen van kunstgras. De kunstgrasberg in Nederland is namelijk groeiende. Om deze kunstgrasberg te doen krimpen zijn een aantal ketenpartners gaan samenwerken om een kunstgrasrecycling fabriek te starten, de fabriek is sinds 2020 actief. De grondstoffen uit deze fabriek worden in mallen geperst tot rubbertegels, kantplanken of tot picknicksets vervaardigd.

Gezien de hoeveelheid aan kunstgrasmatten is er echter ook behoefte om  meer en hoogwaardige producten te realiseren. In samenwerking met het Saxion FabLab, lectoraat Industrieel Design en het ThermoPlastic composites Application Center wordt nu verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om gerecycled kunstgras te gaan 3D printen. Zodat er in de toekomst hoogwaardige en vernieuwde producten uit te vaardigen zijn. Tijdens het Saxion ‘Smart Solutions Semester’ wordt er ook samen met een groep studenten van diverse opleidingen samen gewerkt aan dit onderzoek onder leiding van projectleider Birgit Albersen. Daarnaast is er een KIEM subsidie toegekend waarmee er een 3D printer is aangeschaft speciaal voor toegepast onderzoek.

De eerste proeven zijn veelbelovend! Wij hopen in een later stadium hierover meer te kunnen delen.

Bedrijfsbezoek kunstgras recycling fabriek
Bedrijfsbezoek kunstgras recycling fabriek