Skip to main content

Design Thinking Workshop voor Marel Meat
Wat is Design Thinking? Het is een methodologie die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. De monteur staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies, waarna je met de Design Thinking Methodiek direct een prototype (bijvoorbeeld 3D print) maakt en de oplossing test in de praktijk.

Samen met de Engineers (Marel) en onderzoekers (Saxion) is er in het Fablab van Saxion (Enschede) aan de sessie deelgenomen. De eerste sessie stond in het teken van de kennismaking tussen het FABLAB (fabricage laboratorium) en het Lectoraat Industrial Design vanuit Saxion en Marel.

Er is begonnen met het verkennen van een praktijkprobleem. De betrokken engineers veranderden gaandeweg van rol, ze vervullen samen met het lectoraat en Fablab de rol van onderzoekers/ontwerpers. We konden en kunnen zoveel van elkaar leren. De praktijk brengen we binnen het onderwijs en het onderwijs denkt mee met oplossingen voor het bedrijfsleven! Wat je ook doet, laten we vooral samen kennis blijven delen, creatief, innovatief en breed blijven denken. De praktische toepassing komt daarna vaak uit een verrassende hoek!

Learning & Development Marel, Ellen van den Bosch Marketing & new business FabLab, Dorien Schutten